Hà Nội:

Sớm hoàn thành đồ án Quy hoạch vùng huyện Phúc Thọ đến năm 2030

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xác định quy hoạch là tiền đề quan trọng cho sự phát triển, trong năm 2022, huyện Phúc Thọ đã triển khai thực hiện, hoàn thành nhiều đồ án. Năm 2023, quy hoạch sẽ tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, được huyện chú trọng, đẩy mạnh thực hiện.

Trong năm 2022, huyện Phúc Thọ đã phê duyệt nhiều đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền. Đơn cử như quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ giai đoạn 1; quy hoạch chi tiết điểm dân cư xã Hát Môn. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đối với 16 xã trên địa bàn huyện.

Huyện cũng đã duyệt chấp thuận tổng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá tại hai xã: Tích Giang và Trạch Mỹ Lộc; điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Võng Xuyên và trường mầm non xã Thọ Lộc.

Quy hoạch chung xây dựng huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) đến năm 2030.
Quy hoạch chung xây dựng huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) đến năm 2030.

Liên quan đến quy hoạch chung xây dựng vùng huyện, huyện Phúc Thọ đã trình hồ sơ nhiệm vụ Quy hoạch vùng huyện lên Sở Quy hoạch và Kiến trúc (Sở QH-KT) Hà Nội. Cùng với đó, vừa qua, Thành uỷ đã có thông báo về chủ trương nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phúc Thọ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu nhà ở sinh thái Cẩm Đình – Hiệp Thuận, căn cứ ý kiến tham góp của Sở QH-KT Hà Nội, HĐND huyện Phúc Thọ đã điều chỉnh lại tên đồ án để bảo đảm tính chất quy hoạch điểm dân cư nông thôn. Hiện, UBND huyện đang tiếp tục xem xét, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng ba xã: Võng Xuyên, Xuân Đình và Sen Phương.

Hiện, UBND huyện đang tập trung rà soát định hướng quy hoạch thị trấn và xã Tam Hiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ Phúc Thọ. Đồng thời, tiến hành thực hiện các bước tiếp theo sau khi Quy hoạch tổng mặt bằng Trung tâm Văn hoá thể thao và thông tin huyện được phê duyệt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn cho biết, giai đoạn từ nay đến năm 2030, huyện Phúc Thọ xác định quy hoạch để tiến tới hình thành rõ các vùng phát triển kinh tế trọng tâm, đó là vùng nông nghiệp chất lượng cao gắn với du lịch sinh thái; vùng phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ và vùng đô thị sinh thái.

Trong năm 2023, một trong những mục tiêu tổng quát được huyện Phúc Thọ đề ra là hoàn thiện các quy hoạch của huyện. Cùng với đó là tích cực triển khai kế hoạch đầu tư công gắn với hoàn thiện các nội dung quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Ba nhiệm vụ quy hoạch trọng tâm được huyện xác định là tập trung hoàn thành đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Phúc Thọ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng và triển khai kế hoạch lập quy hoạch chung xây dựng các xã đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn huyện Phúc Thọ. Đây sẽ là tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương phía Bắc của thủ đô Hà Nội.