Sớm hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên biển quốc gia

Tâm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp lần thứ 10 Ban Chỉ đạo (BCĐ) Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển.

Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên-môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 1/3/2006 (Đề án 47) tính đến thời điểm hiện tại gồm 44 nhiệm vụ, dự án được phê duyệt. Đến nay, đã có 19 dự án đã hoàn thành và nghiệm thu cấp Nhà nước (đạt 43%).
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet
Tuy nhiên, đa số các dự án triển khai đều chậm so với kế hoạch đã được phê duyệt. Chỉ có 6/43 dự án hoàn thành đúng tiến độ và kế hoạch được giao. Chất lượng điều tra cơ bản ở một số lĩnh vực còn chưa tốt. Nhiều dự án đã hoàn thành nghiệm thu nhưng chậm bàn giao sản phẩm gây khó khăn cho công tác xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên - môi trường biển và khai thác sử dụng kết quả điều tra vào thực tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị BCĐ tập trung khẩn trương đưa các kết quả điều tra đã thu được vào sử dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh. Muốn vậy, phải sớm hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên biển quốc gia, phân cấp quản lý; hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến quản lý biển, phát triển kinh tế biển; xây dựng quy trình công nghệ điều tra tài nguyên môi trường biển.

Nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý, điều tra tài nguyên môi trường biển, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Bộ TN&MT cần đưa ra các đề xuất cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế để đầu tư trang thiết bị cho công tác quan trọng này. Cùng với đó, phải có các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác quản lý biển, tài nguyên biển, điều tra tài nguyên môi trường biển.

Theo Phó Thủ tướng, cần phối hợp lồng ghép các dự án, các nhiệm vụ giữa các bộ-ngành, các địa phương với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, có thể đặt hàng, cùng nghiên cứu để tiết kiệm nguồn lực, bảo đảm hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, thẩm định, bàn giao các dự án, thực hiện các quy trình đầu tư đúng theo các quy định của pháp luật, bảo đảm các dự án đạt hiệu quả cao nhất.

Phó Thủ tướng cũng giao BCĐ lựa chọn các mục tiêu điều tra cụ thể, thiết thực, rà soát lại các dự án, những công việc đã triển khai để xem xét cụ thể từng nhiệm vụ, nhiệm vụ nào giãn, hoãn, hay dừng thực hiện.

“Có những việc khó nhưng vẫn phải triển khai, những việc dễ, nhưng chưa cần thiết thì tạm hoãn. Cần xác định lại mục tiêu điều tra để phù hợp với khả năng, nguồn lực hiện có, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, cần đặc biệt tránh các dự án hình thức, không hiệu quả”, Phó Thủ tướng nói.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng giao Bộ TN&MT chủ trì chuẩn bị công tác sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên-môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.