Sớm quy hoạch, cải tạo sông Đáy theo các yêu cầu mới

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tại cuộc họp ngày 29/5 với các bộ, ngành và địa phương liên quan nhằm xem xét phê duyệt quy hoạch hệ thống sông Đáy, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu sớm quy hoạch, cải tạo sông Đáy nhằm đáp ứng nhiệm vụ cấp nước, tiêu thoát nước và phòng chống lũ cho địa bàn vùng Thủ đô khi đã có nhiều thay đổi, phát triển mới về dân cư, hạ tầng và định hướng xây dựng mới.

Đồng thời, cơ quan soạn thảo rà soát lại, tính toán cụ thể mục tiêu của quy hoạch chung cũng như từng dự án, bổ sung số liệu để đưa ra các phương án với những bài toán đầu tư hiệu quả liên quan đến các hạng mục; lấy ý kiến thẩm định của Bộ TN&MT về đánh giá tác động môi trường chiến lược để làm cơ sở cho việc điều chỉnh các phương án quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều sông Đáy cũng như đồng bộ hóa các biện pháp điều hành các hồ chứa thượng lưu.