Đại biểu Quốc hội:

Sớm sửa đổi Luật Đất đai để khắc phục tình trạng lãng phí đất

Hồng Thái
Chia sẻ

Kinhtedothi- Đại biểu Quốc hội cho biết, người có nhu cầu đấu giá đất thì không có nhu cầu ở, người có nhu cầu ở thì không thể có tiền để đấu giá, dẫn đến đất sản xuất trở thành đất để hoang. Do đó, cần sớm xem xét sửa đổi Luật Đất đai để khắc phục tình trạng trên.

Chiều 2/6, Quốc hội thảo luận về “Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020” và “Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021”.

Đại biểu Nguyễn Thành Nam (Đoàn tỉnh Phú Thọ) kiến nghị thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch trình sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 theo kế hoạch của Quốc hội
Đại biểu Nguyễn Thành Nam (Đoàn tỉnh Phú Thọ) kiến nghị thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch trình sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 theo kế hoạch của Quốc hội

Đề cập tới việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý đất đai, đại biểu Nguyễn Thành Nam (Đoàn tỉnh Phú Thọ) đề nghị Chính phủ tập trung cao độ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, ban hành đồng bộ về thể chế pháp luật liên quan đến đất đai, trọng tâm thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch trình sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 theo kế hoạch của Quốc hội. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác thực hiện Luật Đất đai hiện hành để triển khai và khai thác hiệu quả nguồn lực tài nguyên đặc biệt này.

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ và công trình phúc lợi công cộng, đại biểu Nguyễn Thành Nam đề nghị, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương chủ động phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ chuyển giao các cơ sở nhà, đất do các cơ quan quản lý hiện nay không sử dụng về địa phương để các địa phương có phương án quản lý và sử dụng hiệu quả.

Cùng với đó, đề nghị các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, xem xét, phân cấp hoặc ủy quyền cho HĐND, UBND cấp tỉnh thực hiện các thủ tục hành chính liên quan để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ xử lý nhà, đất nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu Trần Đình Gia (Đoàn tỉnh Hà Tĩnh) kiến nghị Quốc hội sớm xem xét sửa đổi Luật Đất đai để khắc phục tình trạng lãng phí đất
Đại biểu Trần Đình Gia (Đoàn tỉnh Hà Tĩnh) kiến nghị Quốc hội sớm xem xét sửa đổi Luật Đất đai để khắc phục tình trạng lãng phí đất

Đồng quan điểm, đại biểu Trần Đình Gia (Đoàn tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, những năm gần đây, giá đất lên cao, nhiều địa phương đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất để chuyển sang đất ở, đất công nghiệp, tổ chức đấu giá trả giá rất cao. Người có nhu cầu đấu giá thì không có nhu cầu ở, người có nhu cầu ở thì không thể có tiền để đấu giá, dẫn đến đất sản xuất trở thành đất để hoang. Đại biểu kiến nghị Quốc hội sớm xem xét sửa đổi Luật Đất đai để khắc phục tình trạng trên.

Ngoài ra, đại biểu Trần Đình Gia cho rằng, những quy định của Khoản 3, Điều 54 Luật Nhà ở năm 2014 và Khoản 2, Điều 6 Nghị định 100 về quản lý và phát triển nhà ở xã hội đã thể hiện chủ trương đúng đắn và nhân văn trong giải quyết nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thu nhập thấp.

Tuy nhiên, theo chủ trương này, chủ đầu tư phải dành tối thiểu là 20% diện tích nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê, sau thời hạn tối thiểu là 5 năm, nếu không có người thuê thì mới được bán nhà. Thực tế tại đô thị loại II, loại III thì nhu cầu người thuê nhà ở xã hội rất thấp. Đại biểu cho biết, thực tế thí điểm nhà ở xã hội tại Hà Tĩnh, còn khoảng 80 căn hộ cho thuê nhưng không có người thuê, trong khi có đến 350 đơn xin mua nhưng không được mua. Đại biểu cho rằng, đây là sự lãng phí lớn.