Sơn Tây bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp nơi công sở

Phan Thanh
Chia sẻ

Ngày 7/12, UBND thị xã Sơn Tây tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp văn hóa nơi công sở cho trên 150 cán bộ công chức, viên chức các phòng, ban, ngành, UBND các xã, phường trên địa bàn.

 Nội dung tập huấn là những kiến thức, kỹ năng cơ bản về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, kỹ năng giao tiếp trong cơ quan hành chính Nhà nước. Ngoài ra còn có các quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ, ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân. Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, giải quyết công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó xây dựng môi trường văn hóa công sở thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính.