Sơn Tây tập huấn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng

Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 22/10, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội triển khai nội dung quy chế bầu cử trong Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo hướng đổi mới công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Trong đó coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức. Đồng thời phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cấp ủy, bí thư các Đảng bộ, chi bộ nắm vững các văn bản, chủ trương của Đảng, nhất là nguyên tắc, hình thức bầu cử và nhiệm vụ của cấp ủy được quy định ở quy chế bầu cử trong Đảng nhằm làm tốt các quy trình, thủ tục và các quy định của Đảng trong kỳ Đại hội sắp tới. Đây sẽ là cơ sở giúp các đồng chí cấp ủy có thêm kiến thức quan trọng về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong 2 ngày tập huấn (22 - 23/10), các học viên sẽ thảo luận, đưa ra các tình huống vướng mắc ở cơ sở khi triển khai công tác chuẩn bị Đại hội để xin ý kiến giải đáp, tháo gỡ của giảng viên lớp học liên quan đến nội dung tập huấn và viết bài thu hoạch sau khi tham gia lớp tập huấn.