Sơn Tây tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 13/1, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ thị xã năm 2014, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

Năm 2014, dưới sự lãnh đạo tập trung của các cấp uỷ Đảng, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, kinh tế thị xã tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực.Văn hóa xã hội phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Công tác xây dựng Đảng đạt được kết quả toàn diện. Thị ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ 9 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội và các đề án. Đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa 11 “một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 
Bí thư Thị ủy thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Sơn trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.
Bí thư Thị ủy thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Sơn trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.
Đồng thời tiếp tục kiện toàn, củng cố các tổ chức Đảng, tăng cường công tác đảng viên, đổi mới công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ và thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong đảng bộ. 

Bí thư Thị ủy thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Sơn đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng cần rà soát, khắc phục kịp thời những tồn hạn, hạn chế trong công tác Đảng. Năm 2015, các cấp ủy Đảng trên địa bàn cần tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp. Đồng thời tiếp tục thực hiện đồng bộ các chương trình, đề án, kế hoạch công tác. 

Nhân dịp này, 11 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2014 và 59 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền (2012 – 2014) đã được Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây khen thưởng.