Sơn Tây triển khai công tác phòng chống thiên tai

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/5, UBND thị xã Sơn Tây đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2015.

Năm 2014, công tác phòng chống lụt bão úng (PCLBU) đã được thị xã Sơn Tây triển khai sớm, công tác chuẩn bị mọi phương tiện, vật tư phục vụ công tác PCLBU được đảm bảo sẵn sàng. Thị xã đã giao chỉ tiêu cho từng xã, phường, đơn vị với tổng số lượng 5.375 cây tre, 4,8 tấn rơm, 16.900 chiếc bao tải, 25 chiếc thuyền máy để các đơn vị có kế hoạch dự trữ trong dân khi cần thiết sẵn sàng huy động. Đồng thời, thành lập các đoàn kiểm tra công tác PCLBU các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, trong năm đã xử lý 14 trường hợp vi phạm Luật đê điều, yêu cầu các hộ vi phạm phải nhanh chóng vận chuyển số cát, sỏi, đá và những thiết bị phục vụ trung chuyển vật liệu ra khỏi phạm vi bảo vệ đê, kè...
Để chủ động phòng, chống thiên tai năm 2015, thị xã Sơn Tây đã đặt ra một số nhiệm vụ như phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, củng cố và xây dựng hệ thống kênh mương tưới tiêu, đảm bảo tránh ngập úng cục bộ. Các phòng, ban, ngành, xã, phường thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ": Chỉ huy tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ nhằm đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ đập và các công trình thủy lợi. Đồng thời, nắm bắt kịp thời diễn biến thời tiết, chủ động xây dựng các phương án phòng chống thiên tai, khắc phục nhanh hậu quả và hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ, bão, úng, ngập gây ra.