Sử dụng phụ gia cho thực phẩm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bà Nguyễn Thị Thu ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội hỏi: Tôi muốn sử dụng phụ gia vào thực phẩm, vậy phụ gia thực phẩm an toàn cần có những điều kiện gì?

Trả lời:

Theo Điều 17- Luật An toàn thực phẩm, điều kiện bảo đảm an toàn đối với phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm được quy định như sau:

1. Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.

2. Có hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn hoặc tài liệu đính kèm trong mỗi đơn vị sản phẩm bằng tiếng Việt và ngôn ngữ khác theo xuất xứ sản phẩm.

3. Thuộc Danh mục phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm được phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

4. Đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường.

Chính phủ quy định cụ thể việc đăng ký bản công bố hợp quy và thời hạn của bản đăng ký công bố hợp quy đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần