Sửa đổi, bổ sung hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho doanh nghiệp

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2650/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số quy định về hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các doanh nghiệp của TP Hà Nội.

Theo đó, trong năm 2011 và 2012, ngân sách TP sẽ hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đối với các khoản vay trung và dài hành từ một năm trở lên cho các doanh nghiệp trên địa bàn, sử dụng nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư mới, đầu tư chiều sâu, mở rộng dự án, đổi mới kỹ thuật, công nghệ, thiết bị; Các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án thuộc các ngành và sản phẩm thủ công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn TP Hà Nội như: Dệt may; chế biến nông sản, thực phẩm; hóa chất; ngành cơ khí chế tạo; ngành điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin; sản phẩm từ công nghệ mới… Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư tối đa 24 tháng. Việc hỗ trợ lãi suất tiền vay sau đầu tư được áp dụng đối với các khoản vay thực hiện giải ngân trong thời gian từ 1/1/2011 đến 31/12/2012…

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần