Sửa đổi tiêu chí phải hợp lý, hài hòa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM), quá trình thực hiện tại các địa phương đang đặt ra yêu cầu tiếp tục sửa đổi một số tiêu chí NTM cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Kiên cố hóa kênh mương tại huyện Chương Mỹ.
Kiên cố hóa kênh mương tại huyện Chương Mỹ.
Theo thống kê của Ban Chỉ đạo (BCĐ) T.Ư Chương trình MTQG về xây dựng NTM, tính đến nay, cả nước đã có 889 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (chiếm 9,94%) và 5 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM. Trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã xuất hiện thêm nhiều mô hình sản xuất mới, có hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM vẫn còn khá phổ biến, nhất là các xã trong diện phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2015. Bên cạnh đó, thu nhập của nông dân ở nhiều vùng giảm đáng kể do tác động của việc tiêu thụ sản phẩm khó khăn, giá xuất khẩu một số nông sản chính giảm mạnh, ảnh hưởng đến đời sống và xây dựng NTM bền vững. Theo ông Nam, thời gian tới, BCĐ T.Ư sẽ tập trung đôn đốc, chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tốc độ, dồn lực hoàn thành mục tiêu cuối năm 2015 có 20% số xã đạt chuẩn NTM.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được BCĐ T.Ư đặt ra là tiến hành sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí NTM cho phù hợp với thực tiễn của các địa phương. Cụ thể, với tiêu chí thủy lợi, sửa đổi yêu cầu “kiên cố hóa kênh mương” thành “đảm bảo tiêu chí tưới tiêu hiệu quả, phòng chống thiên tai”. Đối với tiêu chí bưu điện, thay đổi tên tiêu chí là “Thông tin và truyền thông”, bổ sung tiêu chí “đài truyền thanh xã và loa truyền thanh hoạt động thường xuyên”. Về tiêu chí môi trường, bổ sung tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, có chuồng trại đảm bảo VSMT, chất thải rắn được thu gom xử lý cho cụm xã. Đặc biệt, về tiêu chí huyện NTM, trước đây, theo Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM, huyện NTM là huyện có 75% số xã đạt chuẩn NTM trở lên, các xã còn lại đạt từ 14 tiêu chí trở lên. Tuy nhiên, Bộ NN&PTNT đề xuất bổ sung tiêu chí vai trò của huyện trong hỗ trợ xây dựng NTM cho các xã.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh - Trưởng BCĐ T.Ư Chương trình MTQG về xây dựng NTM đề nghị Thường trực BCĐ tiếp tục lấy ý kiến bằng văn bản, khảo sát, nắm tình hình, họp chuyên đề… nhằm sửa tiêu chí sao cho hợp lý, hài hòa, tránh đảo lộn giữa tiêu chí mới và cũ. Trước mắt, các bộ, ngành cần rà soát những điểm chưa phù hợp để vận dụng sửa đổi, hướng dẫn các địa phương thực hiện đảm bảo thực chất, không đối phó. Đối với huyện NTM, Phó Thủ tướng yêu cầu cần khẩn trương ban hành tiêu chí đảm bảo nguyên tắc huyện NTM không thể là phép cộng các xã đạt chuẩn NTM. Thay vào đó, huyện NTM cần phải có quy hoạch, được gắn kết liên thông các xã với huyện và các huyện khác trong vùng, gắn kết với tỉnh, TP về quy hoạch hạ tầng cũng như phát triển sản xuất.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn các địa phương trong việc phân bổ vốn. Cụ thể, đối với các vùng, xã nghèo, mức vốn của ngân sách Nhà nước cần đảm bảo 100% hoặc ít nhất 95%, hạn chế huy động người dân đóng góp, không huy động quá sức dân. Đối với 5 tỉnh còn trắng xã đạt chuẩn NTM (Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn, Đắk Nông), Thường trực BCĐ cần xem xét, tháo gỡ khó khăn và phối hợp với các tỉnh chỉ đạo quyết liệt để tối thiểu có một xã trong tỉnh đạt chuẩn NTM trong năm 2015.