93,9% doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

93,9% doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Kinhtedothi - Khảo sát do VCCI thực hiện năm 2021 cho thấy, có tới 93,9% doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19. Cộng đồng doanh nghiệp trong nước ủng hộ và thống nhất cao các trọng tâm điều hành chính sách của Chính phủ trong năm 2022.