Kinh nghiệm quốc tế trong bảo tồn toàn vẹn, nguyên gốc di sản

Kinh nghiệm quốc tế trong bảo tồn toàn vẹn, nguyên gốc di sản

Kinhtedothi – Sáng 9/9, Hội thảo khoa học quốc tế “20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội” tiếp tục diễn ra ngày thứ 2, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản.