Hội nghị Ngoại vụ 20: Hà Nội phấn đấu trở thành kinh đô sáng tạo Đông Nam Á

Hội nghị Ngoại vụ 20: Hà Nội phấn đấu trở thành kinh đô sáng tạo Đông Nam Á

Kinhtedothi - Đóng góp tổng kết công tác đối ngoại địa phương cũng như đưa ra những định hướng thời gian tới tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20; lãnh đạo TP Hà Nội đã chia sẻ tham luận với chủ đề “Phát triển thương hiệu Thành phố sáng tạo – Cơ hội và Thách thức đối với Hà Nội”.