Nghề báo: Cá chép hóa rồng

Nghề báo: Cá chép hóa rồng

Kinhtedothi - Điển tích “cá chép hóa rồng”, theo giai thoại có nhiều cách kể khác nhau, nhưng điểm cốt lõi vẫn là: Khi trời đất mới hình thành, trời làm ra mưa gió. Sau này, trời giao cho con vật trên trời là rồng phun nước làm mưa. Rằng, có một cửa biển rồng, ở đó có một Vũ Môn, bất kỳ chú cá chép nào nếu vượt qua được Vũ Môn đều có thể hóa rồng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam

Kinhtedothi - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định văn học, báo chí là một vũ khí sắc bén, một bộ phận không thể thiếu được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Cả cuộc đời Người gắn liền với sự nghiệp báo chí. Người là người sáng lập, người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam.