TP Hồ Chí Minh: Giải quyết 3 điểm nghẽn của thị trường bất động sản

TP Hồ Chí Minh: Giải quyết 3 điểm nghẽn của thị trường bất động sản

Kinhtedothi - Nguồn thu từ đất và thị trường bất động sản (BĐS) chỉ mới chiếm từ 3 - 6% nguồn thu của TP Hồ Chí Minh, mức đóng góp cho nguồn thu được đánh giá còn khá khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng. Để thị trường BĐS phát triển, theo các chuyên gia cần phải khai thông 3 nhóm vấn đề.