Bảo mật và an toàn thông tin: Lợi thế thuộc về doanh nghiệp Việt

Bảo mật và an toàn thông tin: Lợi thế thuộc về doanh nghiệp Việt

Kinhtedothi - Với quy mô lên tới 2.300 tỷ đồng trong năm 2021, bảo mật và an toàn thông tin ở Việt Nam đang là thị trường vô cùng hấp dẫn và có tiềm năng lớn trong tương lai. Đáng chú ý, việc chiếm giữ “miếng bánh” này đang có lợi thế thuộc về doanh nghiệp trong nước.