Tận khúc

Tận khúc

Kinhtedothi - Cũng có thể, mọi sự còn chưa muộn/ Mùa hạ này vẫn nắng chói chang me/ Em lộng lẫy vẫn áo vàng thánh lễ/ Lá miên du vũ điệu gió trên hè...