Tiềm năng để ASEAN và QUAD "bắt tay"

Tiềm năng để ASEAN và QUAD "bắt tay"

Kinhtedothi - Khả năng hợp tác sâu rộng giữa ASEAN và nhóm "Bộ tứ" QUAD đã được đề cập tại Hội thảo quốc tế Biển Đông lần thứ 13.