Tự chủ đại học, các trường không được lạm thu!

Tự chủ đại học, các trường không được lạm thu!

Kinhtedothi - Các trường đại học (ĐH) thực hiện tự chủ về học phí nhưng vẫn phải theo quy định của nhà nước; người học có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận ĐH, tiến tới thu học phí ĐH theo định mức kỹ thuật.