Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Kinhtedothi- Ngày 21/7/2021, Thường trực Ban Bí thư đã có Điện về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 gửi: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; các Tỉnh ủy, Thành ủy; các ban Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Dảng ủy trực thuộc Trung ương; các Đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương.