Đưa bán hàng đa cấp về đúng bản chất

Đưa bán hàng đa cấp về đúng bản chất

Kinhtedothi - Bán hàng đa cấp (BHĐC) là mô hình kinh doanh khá phổ biến trên thế giới. Việc bán hàng theo phương thức này giúp giảm thiểu rất nhiều chi phí trong khâu phân phối hàng hóa, vì vậy việc mua bán hàng hóa mang lại lợi ích cho cả người bán và người tiêu dùng.