Tích cực ra quân tuyên truyền, xử lý vi phạm trật tự đô thị

Tích cực ra quân tuyên truyền, xử lý vi phạm trật tự đô thị

Kinhtedothi - Nhằm đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, Ban chỉ đạo 197 phường Quang Trung đã xây dựng kế hoạch và tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, tuyên truyền, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trên địa bàn.