Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 thành phố Hà Nội

Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 thành phố Hà Nội

Kinhtedothi – Theo quyết định, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh là Trưởng Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo thực hiện 06 TP Hà Nội. Các Phó Trưởng ban gồm Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Thường trực; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải.