Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Kiên quyết khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh"

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Kiên quyết khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh"

Ngày 17/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ 22 để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.