Thêm nhiều văn bản mới được ban hành

Thêm nhiều văn bản mới được ban hành

Kinhtedothi - Vừa qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 11 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 7 nghị định của Chính phủ và 4 quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Ban hành hướng dẫn xử lý tấn công mạng cho các cơ quan báo chí

Ban hành hướng dẫn xử lý tấn công mạng cho các cơ quan báo chí

Kinhtedothi - Khi xảy ra sự cố tấn công mạng, các cơ quan báo chí cần thực hiện theo quy trình gồm 5 bước: Phát hiện, báo cáo sự cố; xác định hình thức tấn công, mức độ khẩn cấp; ứng cứu sự cố, khôi phục hệ thống; điều phối, ứng cứu sự cố; kết thúc xử lý sự cố.