Bài 2: Bất cập trong bảo vệ quyền tác giả

Bài 2: Bất cập trong bảo vệ quyền tác giả

Kinhtedothi - Ở Việt Nam, quyền tác giả là một lĩnh vực phức tạp, còn mới mẻ. Nhưng các quy định pháp luật và các điều ước mà Việt Nam tham gia về quyền tác giả cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu bảo hộ quyền tác giả nói chung và quyền tác giả âm nhạc nói riêng.