Điều tiết giá trị tăng thêm từ đất để tái đầu tư phát triển hạ tầng

Điều tiết giá trị tăng thêm từ đất để tái đầu tư phát triển hạ tầng

Kinhtedothi - Việc thực hiện phát triển dự án hạ tầng nói chung và giao thông nói riêng tại các đô thị sẽ làm gia tăng giá trị sử dụng đất. Vì vậy, việc điều tiết nâng cao giá trị đất đai ở những dự án hạ tầng được xem là giải pháp khả thi nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng.