Quốc hội tiến hành các thủ tục bầu Chủ tịch Quốc hội

Quốc hội tiến hành các thủ tục bầu Chủ tịch Quốc hội

Kinhtedothi - Ngày 31/3/2021, tại phiên làm việc buổi sáng, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội tiến hành các thủ tục bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín và thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.