Vietnam Airlines lùi nhiều chuyến bay đi, đến Trung Quốc do bão Ampil

Vietnam Airlines lùi nhiều chuyến bay đi, đến Trung Quốc do bão Ampil

Do ảnh hưởng của cơn bão có tên quốc tế Ampil tại khu vực duyên hải phía Đông Trung Quốc, để đảm bảo an toàn, Vietnam Airlines dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến/đi từ sân bay Phố Đông - Thượng Hải (Trung Quốc) trong ngày 22/7.