Bảo đảm vệ sinh môi trường phục vụ Đại hội Đảng: Huy động tối đa nhân lực, phương tiện

Bảo đảm vệ sinh môi trường phục vụ Đại hội Đảng: Huy động tối đa nhân lực, phương tiện

Kinhtedothi - Đến thời điểm này, công tác đảm bảo VSMT phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, từ khu vực tổ chức Đại hội đến nơi ăn nghỉ của đại biểu và các địa điểm diễn ra những hoạt động, sự kiện văn hóa - nghệ thuật - thể thao... đã và đang được các đơn vị liên quan chuẩn bị một cách kỹ lưỡng.
Hà Nội: Bảo đảm vệ sinh môi trường dịp nghỉ lễ 2/9

Hà Nội: Bảo đảm vệ sinh môi trường dịp nghỉ lễ 2/9

Kinhtedothi - Trong các ngày nghỉ lễ 2/9, TP Hà Nội tăng cường công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày trên các tuyến phố chính; bố trí các phương tiện đảm bảo duy trì vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển hết đất thải, rác thải phát sinh trong ngày và sẵn sàng huy động lực lượng phương tiện kịp thời tham gia thực hiện các nhiệm vụ đột xuất.