Thanh tra 4 doanh nghiệp phân phối bảo hiểm qua ngân hàng

Thanh tra 4 doanh nghiệp phân phối bảo hiểm qua ngân hàng

Kinhtedothi - Trong năm 2022, Bộ Tài chính đã thực hiện thanh tra chuyên đề về phân phối bảo hiểm qua ngân hàng đối với 4 doanh nghiệp bảo hiểm và đang trong quá trình hoàn thiện kết luận thanh tra. Nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Để bancassurance phát triển bền vững

Để bancassurance phát triển bền vững

Kinhtedothi - Năm 2022, những cái bắt tay giữa các ngân hàng và công ty bảo hiểm nhằm phân phối sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) tiếp tục sôi động.
Hãy để người dân tự chọn

Hãy để người dân tự chọn

Kinhtedothi - Thực tế thời gian qua, việc thực hiện các loại bảo hiểm bắt buộc đã được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích xã hội, trừ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe máy.