Thay đổi thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp

Thay đổi thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp

Kinhtefothi - Theo quyết định 490/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ tháng 4-2023, tất cả người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm thất nghiệp và trích tiền lương của người lao động hằng tháng để đóng cùng một lúc vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.
Cơ hội tìm việc làm cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cơ hội tìm việc làm cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp

Kinhtedothi – Trong 3 tháng đầu năm 2023, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Hà Nội tăng 23,52% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết người lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ đào tạo nghề miễn phí.