Nhà phố Pháp cổ cần được nghiên cứu một cách hệ thống

Nhà phố Pháp cổ cần được nghiên cứu một cách hệ thống

Kinhtedothi - Gần 100 năm trở về trước, nhà phố Pháp đã xuất hiện, chứng kiến hết những quá trình đô thị hoá của thủ đô. Là một bộ phận của di sản kiến trúc thuộc địa, song khác với biệt thự và công thự, nhà phố Pháp chưa được nghiên cứu một cách có hệ thống.