Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển

Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển

Kinhtedothi - Ngoài việc tuyên truyền cho ngư dân ý thức tuân thủ pháp luật khi đánh bắt trên biển, nhằm thực hiện hành động gỡ thẻ vàng IUU mà Thủ tướng đã ban hành. Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” còn hỗ trợ ngư dân bám biển, góp phần bảo vệ lãnh hải của Tổ quốc.