Hoàn thiện thể chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Hoàn thiện thể chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Kinhtedothi - Sau 12 năm thực thi, các quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD) không còn phù hợp với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng. Vì vậy, việc sớm hoàn thiện dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi NTD (sửa đổi) đảm bảo công bằng, khả thi là vô cùng cần thiết.
Thêm chế tài bảo vệ thông tin của người tiêu dùng khi giao dịch trên mạng

Thêm chế tài bảo vệ thông tin của người tiêu dùng khi giao dịch trên mạng

Kinhtedothi-Chiều 25/10, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Trong đó, Dự Luật đã hoàn thiện quy định về bảo vệ thông tin của người tiêu dùng trong quá trình thực hiện các giao dịch trên không gian mạng.