Bảo vệ khí hậu trái đất: Chủ đề chung, mục tiêu riêng

Bảo vệ khí hậu trái đất: Chủ đề chung, mục tiêu riêng

Kinhtedothi - Bảo vệ khí hậu trái đất cho đến nay đã được rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới coi trọng là mục tiêu quốc gia trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như trong quan hệ đối ngoại. Nó đồng thời cũng trở thành chủ đề nội dung luôn thời sự trong chính trị thế giới và quan hệ quốc tế. Cùng chủ đề này thôi, nhưng từng bên còn theo đuổi những mục tiêu riêng khác nhau.
Huyện Thanh Trì: Đẩy mạnh tuyên truyền, thanh kiểm tra trong công tác bảo vệ môi trường

Huyện Thanh Trì: Đẩy mạnh tuyên truyền, thanh kiểm tra trong công tác bảo vệ môi trường

Kinhtedothi - Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Thành ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo, huyện Thanh Trì đã đạt được những kết quả vượt bậc. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, thanh kiểm tra, làm chuyển biến mạnh mẽ từ ý thức đến hành động của các cơ quan đến mọi tầng lớp Nhân dân.