BAT tiên phong thực hiện báo cáo về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG)

BAT tiên phong thực hiện báo cáo về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG)

Kinhtedothi -Ngày 1/11/2022 - British American Tobacco Việt Nam công bố Báo cáo Phát triển Bền vững năm 2021, đánh dấu kỷ niệm chặng đường 27 năm có mặt tại Việt Nam và đưa BAT Việt Nam trở thành đơn vị tiên phong trong ngành thuốc lá thực hiện báo cáo về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG).