Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục làm việc về công tác nhân sự

Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục làm việc về công tác nhân sự

Kinhtedothi- Hôm nay, ngày 30/1/2021, ngày làm việc thứ 5, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục làm việc về công tác nhân sự. Trao đổi với báo chí, nhiều đại biểu nhận định, các đồng chí được giới thiệu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức cũng như dự khuyết xứng đáng với những tiêu chuẩn mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo.