Từ bến Hải Ninh đến cảng Hải Phòng thời thuộc Pháp

Từ bến Hải Ninh đến cảng Hải Phòng thời thuộc Pháp

Kinhtedothi - Từ bến Ninh Hải bên sông Cấm, từ 1887 trở về trước thuộc địa phận tỉnh Hải Dương, một tụ điểm buôn bán, đã nhanh chóng trở thành đô thị - cảng biển Hải Phòng trong những thập niên cuối của thế kỷ XIX.