Bệnh nhân 1342 vi phạm rất nghiêm trọng về phòng chống Covid-19

Bệnh nhân 1342 vi phạm rất nghiêm trọng về phòng chống Covid-19

Kinhtedothi - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng nhấn mạnh, BN1347 và BN1342 đã không tuân thủ các biện pháp cách ly tại nhà. Riêng BN 1342 vi phạm rất nghiêm trọng về phòng chống Covid-19 tại khu cách ly tập trung và đề nghị xử lý nghiêm theo quy định.