“Không được đụng đến Việt Nam”

“Không được đụng đến Việt Nam”

Kinhtedothi - “Không được đụng đến Việt Nam”, là 1 trong các biểu ngữ trên bức ảnh chụp người dân Phần Lan xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam năm 1979. Bức ảnh in trong cuốn sách bằng tiếng Phần Lan, với nhiều ảnh chụp người dân Phần Lan biểu tình phản đối chiến tranh Mỹ và Trung Quốc xâm lược Việt Nam từ 1965 - 1979.