Để thực sự có bình đẳng giới

Để thực sự có bình đẳng giới

Kinhtedothi - Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (Tháng hành động) được tổ chức từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 hằng năm.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức bình đẳng giới

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức bình đẳng giới

Kinhtedothi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị UBND TP, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức bình đẳng giới, những đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt Nam, tiến tới xóa bỏ định kiến về giới và rào cản với phụ nữ.
[Graphic] Giảm số giờ làm việc nội trợ không lương của nữ so với nam giới

[Graphic] Giảm số giờ làm việc nội trợ không lương của nữ so với nam giới

Kinhtedothi - Mục tiêu tổng quát của Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-CP là tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Trong đó, trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cần đạt được 4 chỉ tiêu.