[Tiếng dân] Xin chào cái cổng chào

[Tiếng dân] Xin chào cái cổng chào

Kinhtedothi - Xưa nay, để cho người đi đường biết mình chuẩn bị đi vào lãnh thổ của vùng đất này, người ta thường dựng cái cổng chào hoặc biển hiệu, nhiệm vụ chính là chỉ dẫn.