Covid-19 thay đổi ngành bất động sản truyền thống và cuộc đua chuyển đổi số tại Việt Nam

Covid-19 thay đổi ngành bất động sản truyền thống và cuộc đua chuyển đổi số tại Việt Nam

Kinhtedothi - Dưới tác động của Covid 19, nhiều dự án bất động sản phải ngừng xây dựng; hoạt động mở bán- tiếp xúc- tư vấn khách hàng không thể thực hiện. Để giải quyết khó khăn cũng như đón nhận cơ hội mới, các chủ đầu tư cần chú trọng ứng dụng công nghệ vào chu trình bán hàng.