Thanh tra Bộ Nội vụ: Đề nghị rà soát, xử lý 5 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý không đủ điều kiện tại Bắc Giang

Thanh tra Bộ Nội vụ: Đề nghị rà soát, xử lý 5 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý không đủ điều kiện tại Bắc Giang

Kinhtedothi-Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Bắc Giang rà soát, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước ngày 27/12/2017 và 5 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày 28/12/2017 không bảo đảm đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo hướng dẫn chung tại Thông báo Kết luận 43-TB/TW của Bộ Chính trị, Kết luận 48-KL/TW của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng