Sắp xếp huyện, xã: đề xuất gia hạn thời gian sắp xếp cán bộ dôi dư

Sắp xếp huyện, xã: đề xuất gia hạn thời gian sắp xếp cán bộ dôi dư

Kinhtedothi-Theo Bộ Nội vụ, sau 4 năm triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, còn 58/706 (8,21%) cán bộ, công chức cấp huyện và 1.405/9.694 (14,49%) cán bộ, công chức cấp xã dôi dư chưa được sắp xếp, giải quyết chế độ...
Bộ Nội vụ: lương mới đảm bảo không thấp hơn lương cũ

Bộ Nội vụ: lương mới đảm bảo không thấp hơn lương cũ

Kinhtedothi - Chiều 4/5, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh đã thông tin về tiến độ xây dựng các văn bản hướng dẫn chính sách cải cách tiền lương và kết quả hoàn thiện đề án xây dựng vị trí việc làm phục vụ cho cải cách tiền lương.
Bộ Nội vụ triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân

Bộ Nội vụ triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân

Kinhtedothi-"Xây dựng, cung cấp phương tiện, công cụ dễ dàng để người dân, xã hội tích cực tham gia giám sát, góp ý với các chính sách, quy định, hoạt động, kết quả cải cách hành chính Nhà nước của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương"- đó là một mục tiêu được Bộ Nội vụ đặt ra trong năm nay...
Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức

Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức

Kinhtedothi-Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức; đồng thời, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã ban hành các thông tư hướng dẫn xác định vị trí việc làm, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý.