Bộ Tài chính làm rõ 5 vấn đề cốt lõi về thuế tối thiểu toàn cầu

Bộ Tài chính làm rõ 5 vấn đề cốt lõi về thuế tối thiểu toàn cầu

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục phân tích, đánh giá thật đầy đủ, toàn diện tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu đối với Việt Nam. Tập trung đánh giá tác động đến: Ngân sách Nhà nước; nhà đầu tư; thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam.
Thuế TNDN với doanh nghiệp nhỏ thấp hơn thuế suất thông thường

Thuế TNDN với doanh nghiệp nhỏ thấp hơn thuế suất thông thường

Kinhtedothi - Theo đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất nghiên cứu bổ sung quy định về mức thuế suất đối với doanh nghiệp thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thấp hơn mức thuế suất thông thường.