TP Hồ Chí Minh giảm bớt 38.000 cán bộ ở tổ dân phố, tổ nhân dân

TP Hồ Chí Minh giảm bớt 38.000 cán bộ ở tổ dân phố, tổ nhân dân

Kinhtedo thi - Khi không còn tổ dân phố, tổ nhân dân thì khu phố hoặc ấp sẽ là nơi ghi nhận trực tiếp phản ánh của người dân. Mỗi khu phố, ấp sẽ giảm từ 13 người xuống còn 3 người là Bí thư chi bộ, Trưởng Ban điều hành và Trưởng ban Công tác Mặt trận.