Hóa giải mâu thuẫn từ cơ sở

Hóa giải mâu thuẫn từ cơ sở

Kinhtedothi - Theo thống kê của Bộ Tư pháp, mỗi năm, các tổ hòa giải ở cơ sở trên cả nước tiếp nhận trên 120.000 vụ, việc; hòa giải thành trên 100.000 vụ, việc. Người dân ngày càng tin tưởng và lựa chọn hòa giải ở cơ sở trong giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn từ cơ sở.
Mở rộng xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp

Mở rộng xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp

Kinhtedothi - Theo Bộ Tư pháp, công tác giám định tư pháp (GĐTP) ngày càng đi vào nền nếp, có hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho hoạt động tố tụng. Tuy nhiên, Luật Giám định tư pháp cũng bộc lộ nhiều vướng mắc trong thực tiễn, đòi hỏi phải sửa đổi trong đó có vấn đề xã hội hóa hoạt động này.
Siết quy định hoạt động của công chứng viên

Siết quy định hoạt động của công chứng viên

Kinhtedothi - Đây là một trong những quy định mới của Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 06/2015/TT - BTP ngày 15/6/2015 (Thông tư 06) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng do Bộ Tư pháp đang soạn thảo, đưa ra lấy ý kiến rộng rãi.
Hoàn thiện pháp luật về đăng ký tài sản

Hoàn thiện pháp luật về đăng ký tài sản

Kinhtedothi - Đăng ký tài sản (ĐKTS) – một trong những điểm mới của Bộ luật Dân sự 2015 được người dân quan tâm. Tuy nhiên, cần rà soát các quy định pháp luật và hoàn thiện thêm khuôn khổ thể chế về ĐKTS.